Ngò Tây Giúp Lọc Thận

Năm này qua năm khác, quthn ca chúng ta phi lc máu bng cách loi bmui, cht độc và bt knhng cht có hi nào vào trong cơ thca chúng ta. Theo thi gian mui stích tngày càng nhiu và phi được xlý lc b. Chúng ta slàm điu đó bng cách dùng Ngò tây (Parsley = Petroselium crispum).

Chúng ta mua mt bó Ngò tây và ra tht sch ri ct ra thành nhng đon ngn cho vào mt cái m ri chế nước sch vào và đem nu sôi trong thi gian 10 phút, sau đó để ngui và lc li, đổ vào mt bình sch và để vào trong tlnh, ung mi ngày 1 ly. Hoc dùng Ngò tây như rau gia vhàng ngày sthy mui và các cht độc sbthi ra khi thn qua đường tiu. Các bn cũng snhn thy nhiu điu khác lmà các bn chưa tng cm nhn bao gi.

Rau Ngò tây được biết đến như là mt liu pháp lc thn tuyt diu và li thiên nhiên na.

DS. PHAN ĐỨC BÌNH

Bài này đã được đăng trong Sưu Tầm. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.