Mừng Sinh Nhật – tháng Mười Một

Căn nhà nhỏ K1 thân ái gởi đến 10 bạn có tên dưới đây cùng tất cả các bạn khác và người thân của quý bạn có ngày Sinh Nhật trong tháng 11 nầy,

“Lời Cầu Chúc Tốt Đẹp Nhất”

Click vào đây để nhận món quà sinh nhật của căn nhà nhỏ gởi tặng 


Bài này đã được đăng trong Happy Birthday K1. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.