Project Trần văn Thiêng

PROJECT TRẦN VĂN THIÊNG

 Trước đây, Tổng Hội có thông báo tin tức về Chiến Hữu CSQG Trần Văn Thiêng vừa được tự do sau 26 năm tù dưới chế độ Cộng sản và đã nhận được sự trợ giúp của rất nhiều Niên Trưởng, Chiến Hữu. Nay xin tổng kết, cả hai miền Nam + Bắc Cali đã nhận và đã gởi tính đến cuối năm 2011 như sau:

 Nam Cali quyên góp được:      $3,392.00

Chi                                                      $2,732.00

(gởi về cho Trần văn Thiêng 3 lần)

Còn lại                                     $660.00   (1)

Bắc Cali quyên góp được:         $2,798.31   (kể cả sự đóng góp mới đây của 3 bạn Lê Văn Thao (50), Ng.Thanh Hoàng (30),Bửu Hồng (20)

Chi                                                    $2,030.00

(gởi về cho Trần văn Thiêng 2 lần)

Còn lại                                    $768.31   (2)

 

Tính đến ngày 20 tháng 12 năm 2011, Project Trần văn Thiêng còn lại tất cả là (Bắc Cali+Nam Cali):

             $660.00  +  $768.31  =   $1,428.31

Gởi đợt 3(ngày 22.12.2011):         $1,218.00

  Hiện nay còn lại:

            $1,428.31 – $1,218.00  =  $210.31

 

Quý bạn có thể  xem danh sách chi tiết trong Phượng Hoàng 2012″, sẽ phát hành trước Tết Nhâm Thìn.

Thân

Ngưu

 

Bài này đã được đăng trong Tin Tuc Nội Bộ. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.