Thiệp Chúc Xuân của K1 Phạm văn Bổn

Nhân dịp Năm Mới,  K1 Phạm văn Bổn có nhả ý nhờ Căn Nhà Nhỏ gởi đến các bạn đồng môn lời chúc Xuân của bạn.

Hoan hô bạn PVB và đây là 2 thiệp chúc Xuân của bạn:

Phản hồi của K1 LHN

Thầy Tàu , xin hỏi có còn gân .
Chiêu Kiến Bò kia chắc vẫn mần .
Tết đến giao-thừa liên cũ-mới .
Hai năm một phát một liền sân .
LHN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bài này đã được đăng trong Tin Tuc Nội Bộ. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.