Project Trần văn Thiêng

Hôm 22-12-2011 Tổng Hội CSQG đã gởi về cho anh Trần Văn Thiêng 1,200.00 USD ( một ngàn hai trăm ). Ông Thiêng đã sửa lại nhà cửa và sức khoẻ cũng ổn định.

Xin FW hình đến qúy NT và qúy CH xem.

Riêng anh Vinh 42 xin post lên trang nhà Khóa 1 HV CSQG.
Xin cám ơn.

Kính chúc Tân Niên Nhâm Thìn 2012

Vạn Sự Như Ý.

Phan Quang Nghiệp

Bài này đã được đăng trong Tin Tuc Nội Bộ. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.