Mừng Sinh Nhật Tháng Hai

Phạm văn Bổn                         20.02.44
Nguyễn văn Tính                    17.02.42
Nguyễn văn Cứ                       05.02.44
Nguyễn văn Hoàng                 21.02.42
Nguyễn văn Trí                       20.02.45
Hồ đắc Biên                             04.02.46
Lê hữu Nghĩa                          08.02.46
Lê văn Thành                          25.02.42
Trần văn Hòa                          01.02.43
Đỗ Thám                                 25.02.45
Nguyễn văn Sáo                      18.02.44
Ngô kiếm Anh                         02.02.43
Phan văn Lân                          07.02.43

KÍNH CHÚC MỪNG SINH NHẬT QUÍ BẠN
SINH TRONG THÁNG HAI DƯƠNG LỊCH.

Có bạn nào biết bạn PHAN VĂN LÂN hiện ở đâu không ???

K1 Nguyễn năng Thỏa

Bài này đã được đăng trong Tâm Tình K1. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.