Đầu Xuân đấu đá với nhau bằng thơ- vui lắm, mời các bạn tham gia.

 

 

Tống cựu Mèo đi xua hiểm ác
Nghênh tân Rồng đến được an bình
T.H.

Mến tặng :
K1  Nguyễn Công Vinh (Chủ nhân CNN)
K1  Phan Quang Nghiệp
K1  Lê  Hữu  Nghĩa

Tân niên khai bút một đôi vần                           
Hứng khởi Đường thi dào dạt dâng
Bướm lượn, vờn hoa thơm bát ngát
Chim bay, hót nhạc nhộn vang lừng
Chào Xuân cúc, huệ,  mai vàng thắm
Đón Tết đào, lan, huệ trắng ngần
Rượu quý, trà ngon ta với bạn
Chén thù, chén tạc đón Xuân tân !!!

THANH HOÀNG
(Cali., Đầu Xuân 2012)

 

 

Thơ xuân họa lại đủ năm vần
Nghiệp với Vinh và  Nghĩa kính dâng
Chúc Tết trà ngon hương ngọt lịm
Mừng Xuân rượu qúi vị thơm lừng
Hoa đồng cỏ nội ngàn muôn thứ
Phước thọ an khang vạn ấy ngần
Cháu chắt sum vầy vui tuổi hạc
Phu Thê hòa thuận kính như tân.
Nghiệp K1 kính họa.

 

 

Tết nhậu online , xị chuyển vần .
Xây tua bè bạn hứng trào dâng .
Tưởng nem Thủ-Đức từng danh-tiếng .
Tưởng đế Gò-Đen vốn lẩy-lừng .
Xả láng Vinh , Hoàng . Đừng lấn-cấn .
Chơi luôn Nghiệp , Nghĩa . Chớ tần-ngần .
Xuồng chìm tại bến Căn Nhà Nhỏ .
Tiển cựu , cần câu quắc , đón tân .

Lê hữu Nghĩa kính họa hai bài thơ trên

 

Bài này đã được đăng trong Tin Tuc Nội Bộ. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.