PQN- Vinh Danh Việt Khang- Th H-Tiếng Hát Thiên Thần

Xúc động dâng trào nhạc Việt Khang
Lời ca nức nở thấu tâm can
Toàn dân nổi dậy lao lung vỡ
Cả nước vùng lên ác đảng tàn
Nước mất anh tài nào ngại khó
Nhà tan tuấn kiệt sá từ nan
Quê hương nguồn cội lời tha thiết
Dân Tộc tồn vong tiếng gọi đàn 

Phan Quang Nghiệp K1

 

Mẹ Việt Nam thương quá : Việt Khang !!!
Uất hờn tiếng hát xé tâm can

Hát cho đảng quỷ mau tan nát
Hát để băng ma chóng lụi tàn

Hát nguyện quê hương vơi khổ lụy
Hát cầu xứ sở bớt gian nan
Đuốc thiêng đã được Người châm lữa
Tiếp sức Việt Khang  quyết kết đàn

K1 THANH HOÀNG

 

Bài này đã được đăng trong Tin Tuc Nội Bộ. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.