Đà Lạt Quê Người của TH họa bài Trúc Mọc đầu Sông của KDH

(Mến tặng Nữ Sĩ Huệ Thu)

Trúc vẩy trời xanh vớt nắng đào
Dòng sông thơ mộng đẹp làm sao !
Không gian tĩnh mịch hồn phương thảo
Trời đất âm u phận mộc bào
Khấp khểnh cầu tre cao lại thấp ………
Đong đưa tiếng hát thấp rồi cao
Tơ tình kết tóc ngàn năm trước
Duyên nợ xe tơ tự thưở nào ?

 KIỀU DIỆU HƯƠNG 
Quê hương nổi tiếng : xứ Anh Đào
Đà Lạt quê người đẹp vậy sao ?

Nhớ thác Cam Ly lòng : ruột thắt
Thương hồ Than Thở dạ : gan bào
Yêu ven đường điểm hoa tươi, thắm
Mến đỉnh thông reo cây lớn, cao
Cách biệt phương trời ! Giờ trở lại
Cảnh quang vẫn đẹp thưở năm nào

THANH HOÀNG

Bài này đã được đăng trong Tin Tuc Nội Bộ. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.