30 tháng 4 năm 1975- Ngày Quốc Hận


Ngày 27 tháng 4 năm 1975
Sinh viên VN tại Pháp để tang cho Miền Nam Việt Nam.

Ôi đau đớn tiễn linh hồn Tổ quốc
Ôm hình hài lá cờ Vàng Ba Sọc
Chít khăn sô cả dân tộc bịt tang
Ôi Miền Nam nỗi đau xót kinh hoàng
Trời !!! Dậy tiếng kêu vang bị BỨC TỬ
Biễn đổi màu bao linh hồn viễn xứ
Trang Quốc sử nhuộm thắm máu hồng tươi
Chữ Tự do trước mắt đã chết rồi
Vành khăn trắng nỗi đau ngày Quốc Hận .

                                Ngôn Nguyễn Đ.72/SCT

Mời các bạn lắng lòng nhớ về quê hương yêu dấu qua các video đã được hầu hết người Việt trong và ngoài nước yêu mến.
“Sài Gòn Ơi Vĩnh Biệt” của Nam Lộc , Khánh Ly ca.

“Hảy Trả Lại Tôi SÀI GÒN”_Việt Dzũng

“Sài Gòn Niềm Nhớ Không Tên”_ Khánh Ly

“Đêm Nhớ Về Sài Gòn”_Trầm tử Thiêng_ Hương Lan


Bài này đã được đăng trong Tin Tuc Nội Bộ. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.