30 tháng tư và Từ Đó_ Cựu K1 Trần minh Hải

Các bạn có còn nhớ K1 Trần Minh Hải không. Mặc dù anhHải đã từ giả chúng ta từ lâu nhưng anh Hải còn để lại cho chúng ta nhiều sáng tác có giá trị. CNN xin giới thiệu đến quý niên trưởng và các bạn bài thơ “ 30 tháng 4 Và Từ Đó ” bài thơ nầy đã đươc một số bạn hữu phổ nhạc, nhưng rất tiếc CNN chưa hân hạnh có được phần ghi âm. Rất mong các ca nhạc sĩ K1 phối âm và trình bày bản nhạc nầy . Rất mong thay.

Đêm dài con đóm soi cao,
Dẫn chi mộng mị kiếp nào tới đây
Sông sao biếng cạn, quên đầy,
Bải kia cá lụy, bến nầy chim sa.
Cuối dòng bọt nước đơm hoa,
Chợt tàn chợt nở hằng sa kiếp tình,
Dưới trăng đá chất hoang thành,
Mơ hồn cố quốc, thương mình Đỗ Quyên
Bến ai thả mái buông thuyền
Ẩn mình ẩn bóng đến miền đất xa.
Sau lưng bỏ lại Sơn Hà
Tóc xanh chợt trắng như già bảy mươi.

Bài này đã được đăng trong Tin Tuc Nội Bộ. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.