Mừng Sinh Nhật Tháng Năm

Chúc Mừng Sinh Nhật tất cả các bạn có ngày sinh trong tháng Năm nầy. Mến chúc các bạn nhiều sức khỏe và Vạn Sự Kiết Tường

Phạm Thị Lan               (08.05.42)                         
– Nguyễn Văn Bảy          (27.05.47)                   

– Lê Quang Đơn              (15.05.45)                      

– Nguyễn Văn Huyên    (08.05.45)                 

– Nguyễn Thanh Liêm  (10.05.42)              

– Nguyễn Văn Lợi           (07.05.43)                      

– Trương Long                 (02.05.43)                           

– Nguyễn Văn Phước     (12.05.44)              

– Nguyễn Văn Tống       (16.05.42)                 

– Lý Cảnh Trên                (10.05.42)                        

– Võ Văn Loài                  (27.05.43)                          

– Nguyễn Văn Ngọt        (25.05.44)                  

– Võ Công Châu              (02.05.42)                         

– Nguyễn thị Máy           (10.05.43)

– Ngô thị Lành                 (08.05.42)

– Lê Đối                              (05.05.42)

– Phan Kỷ Niệm               (14.05.42)

– Lê văn Ẩn                       (31.05.42)

– Trần văn Khánh            (03.05.43)

– Trần Đình Tuyên          (26.05.43)

– Nguyễn Viết Lộc            (01.05.45)

– Tôn Thất Biên                (27.05.44)

– Nguyễn Đức Tùng         (06.05.42)

– Lục Văn Văn                   (20.05.45)

– Nguyễn Thành Lâm     (12.05.43)

– Cao Trung Trực             (23.05.47)

– Hoàng Tuấn                   (15.05.44)

– Trần Đình Tâm             (01.05.4

Bài này đã được đăng trong Tin Tuc Nội Bộ. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.