Các Phân Ưu gởi đến Gia đình K1 Huỳnh Diễn

-Phân Ưu của Nam Nữ Khóa 1/HV-CSQG-VNCH
Slide1

-Phân Ưu của NT TRẦN MINH CÔNG
Slide2– Phân Ưu của K1 Bắc Cali

Huynh_Dien_3– Phân Ưu của một số bạn K1:

Phân Ưu cua cc bạn-Phân Ưu của K1 Lê Đối và Nguyễn văn Tâm:

Lê Đói _ NVTPHÂN ƯU CỦA CÁC BẠN K1 Ở  ATLANTA GEORGIA

Phan uu  Georgia

Bài này đã được đăng trong Tin Tuc Nội Bộ. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.