Sở Thú Ba Đình

  image001

 

Sở thú Ba Đình khách dạo chơi
Xem bầy nửa ngợm nửa đười ươi
Tư sâu cởi gió trông mà chán
Trọng lú lên mây thấy nực cười
Hùng hói huênh hoang dân chủ cuội
Xà mâu lẽo mép tự do hời
Tranh ăn đấu đá dành xôi thịt
Mặc kệ dân tình rách tả tơi.

  Cóc Huế TPK

Bài này đã được đăng trong Tin Tuc Nội Bộ. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.