Hải Chiến Hoàng Sa

IMG_6438

image001
Tháng giêng mười chín mất Hoàng Sa
Lũ Chệt gian manh cướp của ta
Theo gót Anh hùng -Trưng Trắc-Nhị
Noi gương Dũng khí – Ngụy Văn Thà
Người chiêu binh xé xương Tô Định
Kẻ dẫn tàu dìm xác Hán Ngoa
Giặc đến nhà không hoà phải chiến
Đừng quỳ gối xuống để làm ma
Cóc QT-TP

Bài này đã được đăng trong Tin Tuc Nội Bộ. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.