Tin ngắn về TC Hiển và TĐ Sum

CNN xin thông báo cho các bạn biết tin lo âu.
Bạn Trần công Hiển hơn tháng nay phải đi Emergency mấy lần, và bác sĩ phát hiện ra trong lá lách có khối u và hẹn đến ngày 22 tháng 2 thì phải mổ. Hiển cho mình biết như vậy, nhưng mình chưa thể lên thăm bạn được vì còn đau lưng. Mình báo cho Trần Đình Sum nhờ đi thăm Hiển. Hiển muốn đổi bác sĩ để khám nghiệm lại. Thứ Năm nầy sẽ đi khám. Trong lúc đó thì Trần Đình Sum cũng bị đau phía sau cổ và bạn cho biết  ” suốt đêm không ngủ. . .”và ngày mai cũng đi khám bệnh. Mặc dù ở WA có mấy anh em K1, nhưng chỉ có 3 thằng già nầy hay liên hệ với nhau và bây giờ 3 thằng đều bệnh. Vậy các bạn có thể gọi phone cho TC Hiễn: (206)914-3782 và TĐ Sum: (206) 613-9430 để thăm 2 bạn ta. Mình chưa dám lái xe đi xa, nhưng sẽ cố gắng vào một ngày đẹp trời. Mừng Xuân không quên bạn hiền.

Vinh

Bài này đã được đăng trong Tin Tuc Nội Bộ. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.