Kết thúc Project giúp bạn Nguyễn văn Suốt

Tương Trợ bạn Nguyễn Văn Suốt

Vào cuối tháng 1/2016, nhân dịp đến nhà K1 Nguyễn Thị Cẩm Y dự buổi giỗ phu quân của chị là cố K1 Lê Văn Phi , một số các bạn đã đề cập đến trường hợp bạn Nguyễn Văn Suốt hiện đang ở Mỏ Cày/Bến Tre. Các bạn đã nhắc lại lời bạn Trần Ngọc Bửu từ VN sang California thăm gia đình và bạn bè trong tháng 9 năm 2015, có cho biết rằng bạn Suốt hiện đang lâm vào một hoàn cảnh rất bi đát, vừa nghèo lại vừa bệnh hoạn, rất tội nghiệp. Bạn Suốt đã từng bị tù 13 năm, nhưng chỉ vì có một người con sanh sau ngày 30/4/1975 làm khai sanh trễ nên bị nghi ngờ khai gian lý lịch và bị từ chối hồ sơ H.O. Cũng vì lý do đó, bạn Suốt đành phải ở lại VN và gánh chịu nhiều cơ cực cho đến ngày nay.

Trước hoàn cảnh bạn Suốt như vậy và cũng theo bạn Bửu cho biết, hiện nay tình trạng sức khỏe của bạn Suốt không được tốt lắm, cho nên các bạn đã đề nghị Ban Đại Diện K1 kêu gọi các bạn hãy giúp đỡ Suốt thêm một lần nữa để giúp bạn Suốt phục hồi sức khỏe và nhất là có được một số tiền làm vốn sinh nhai.

Thể theo yêu cầu của các bạn, Ban Đại Diện K1 đã kêu gọi các bạn đóng góp giúp đỡ cho bạn Suốt. Chỉ trong vòng 1 tháng 2/2016, các bạn đã gởi về tổng cộng $1800 USD. Số tiền này đã được BĐD/K1 liên lạc với bạn Trần Ngọc Bửu ở VN nhờ mang xuống Mỏ Cày / Bến Tre trao tận tay cho bạn Suốt ngày 09/3/2016. (Xem thư cám ơn và các hình mới nhất của bạn Suốt)

 Một lần nữa cám ơn các bạn đã trợ giúp Suốt.

ToanNhu.
Thu NV Suot

Suot1

danh sach

Bài này đã được đăng trong Tin Tuc Nội Bộ. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.