Bài thơ ” Cho Anh Xin” của K1 Lưu Diệu Nam”

Bài thơ nầy của bạn Lưu Diệu Nam sáng tác năm 1968 vừa thấy bạn post lên FB và nói rằng không làm thơ nửa. Bài thơ diễn đạt tâm tình mộng mơ của một chàng sĩ quan Cảnh sát trẻ lần đầu trông thấy nàng Sơn nử nơi mình vừa tới nhận nhiệm vụ. Ý thơ rất lãng mạn, bạn nói ngưng không làm thơ nữa. Tuy rằng giờ đây bút đã cùn, nhưng mong bạn có thêm sáng tác mới để tô thắm cho vườn hoa CNN

Cho anh xin

Bài này đã được đăng trong Tin Tuc Nội Bộ. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.