Mùa Tạ Ơn Năm Nay_ Thơ TPK

                MÙA TẠ ƠN NĂM NAY

                              Mùa Tạ Ơn năm nay
                             Sau những ngày bầu cử
                              Còn âm vang khắp xứ
                              Với ngôn ngữ cuồng say
                              Chống bên kia bên này
                              Vẫn khen hay chê dỡ
                              Còn làm điều quái gở
                              Biểu tình ở nhiều nơi
                              Phỉ báng thật nhiều lời
                              Đối với người thắng cuộc
                              Nên bình tâm sáng suốt
                              Biết tôn trọng luật chơi
                              Đã thiết lập bao đời
                              Là phục tùng đa số
                              Ông Trump giờ đang cố
                              Hòa giải đảng Cộng Hòa
                              Và kêu gọi đồng bào
                              Đoàn kết vào một mối
                              Để đi theo đường lối
                              Quyết xây dựng quốc gia
                              Khắp nơi được hài hòa
                              An ninh và thịnh vượng
                              Luật pháp là tối thượng
                              Là lý tưởng Hoa Kỳ
                              Thôi hãy cố quên đi
                              Chẳng có gì không thể
                              Hãy quay về thực tế
                              Để mừng lễ Tạ Ơn
                              Dâng một nén hương thơm
                              Xin Tạ Ơn Thượng Đế
                              Đã ban cho nước Mỹ
                             Một vị thế sang giàu
                             Dân Mỹ biết cùng nhau
                             Yêu thương và quảng đại
                             Mở vòng tay từ ái
                             Tiếp đãi kẻ cùng đường
                             Với tất cả tình thương
                             Cho nương nhờ tị nạn
                             Để gia đình bè bạn
                             Được muôn vạn hồng ân
                             Cuộc sống đẹp nhiều phần
                             Hơn ngàn lần chốn cũ
                             Được tự do dân chủ
                             Được đủ thứ trên đời
                             Xã hội thật tuyệt vời
                             Dưới bầu trời nước Mỹ
                             Hỏi ai người tri kỹ ?
                             Hãy hoan hỉ với tôi
                             Cùng nói một lời thôi
                             Lời cám ơn nước Mỹ.

                             Tống Phước Kiên
                             Mùa lễ Tạ Ơn 2016.

 

Bài này đã được đăng trong Tin Tuc Nội Bộ. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.