Mừng Xuân Mới của Nguyễn Thanh Lâm

hinh-phuc-loc-tho-_-lam-nguyen

MỪNG  XUÂN  MỚI 

Nắng   Xuân   reo   vui   khắp   nơi   nơi
Hoa  Xuân  khoe  sắc  bốn  phương  trời
Người   người   hớn   hở   lòng   thơ  thới
Chào  đón  Nàng  Xuân  đẹp  tuyệt  vời  !

Tiếng   pháo   đì   đùng  nổ  rền  vang
Tưng  bừng  hoan  hỉ   đón  xuân  sang
Mai   vàng  khoe  sắc  bên   hàng   cúc
Nét  mặt  hân  hoan   đẹp  rỡ  ràng 

Nhà  nhà  đều  có  bánh  chưng  xanh
Cũng  có  hoa   mai  nở  đầy  cành
Gia  đình  xum  họp  thật  hạnh  phúc
Nguyện  cầu  Ơn Trên  xuống  phước  lành 

Trẻ   em   háo  hức  đón  quà  Xuân
Lăng  xăng  chạy  nhảy  sợ  hết  phần
Tay  cầm  bao  đỏ  đầy  vui  sướng
Hạnh  phúc  nào  hơn  mỗi  đầu  Xuân  ? 

Vạn  vật  mừng  đón  Mùa  Xuân  Mới
Lòng  người  rạo  rực  nụ  cười  tươi
Chúc  phúc  cho  nhau  điều  tốt  đẹp
Hy  vọng  tương  lai   sẽ   sáng ngời                                          

Nguyễn-Phương-Lan

                                                         

Bài này đã được đăng trong Tin Tuc Nội Bộ. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.