“Được tin bất ngờ” làm hồi hộp quá chừng

Vừa mở Căn Nhà Nhỏ ra đọc vài câu đầu bạn Toán post lên  ” Được tin bất ngờ”làm mình và Tăng hồi hộp quá chừng, tưởng rằng có thằng bỏ ta. May quá không phải vậy mà là tin Trần đình Sum về chơi Nam Cali. Mừng cho Sum dến Cali gặp lại bạn bè. Chúc bạn có những giây phút vui cùng bạn ta. Sáng nay mình đến Houston đang ở nhà Nguyễn văn Tăng. sẽ có tin sau.

NCV

Bài này đã được đăng trong Tin Tuc Nội Bộ. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.