Gặp bạn ta nhân dịp ghé qua Texas

Vừa mới dời sang chỗ mới có internet, nên gởi cho các ban xem một số hình ảnh của bạn ta tai Houston và Austin mà mình có dịp ghé lại thăm nhân chuyến hành hương và làm Phật sự tại các nơi nầy.
Cám ơn các bạn đã dành cho bần đạo sự tiếp đón và bố thí rất chân thành và ấm cúng.

https://photos.app.goo.gl/ZM76qwHAnxiDT6g13

Bài này đã được đăng trong Tin Tuc Nội Bộ. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.