Đảng Cộng Bán Nước_ Thơ Tấn Tuyến

ĐẢNG CỌNG BÁN NƯỚC

Đảng Cọng tay sai bán nước Nam
Nga, Tàu chỉ bảo thế mà làm
Phân chia giới tuyến từ mười bảy
Cắt đứt lằn ranh cấm vượt sang
Miền Bắc theo Tàu dân đói khổ
Miền Nam chống Hán sống bình an
Chủ trương giải phóng vào Nam cướp
Mặt trận bù nhìn, chính phủ gian !
*
Mặt trận bù nhìn, chính phủ gian !
Hữu danh vô thực, sống trong hang
Cầu Nga cứu viện quân trang cụ
Xin Chệt hiến dâng hải đảo hoang
Phản bội miền Nam Mỹ tháo chạy
Trung thành miền Bắc Hán liền sang
Vui mừng chiến thắng trong ô nhục
Đại họa xâm lăng sắp mở màng !
*
Đại họa xâm lăng sắp mở màng !
Đau thương, chết chóc, khóc ly tan !
Người đi, bức tử đành xa xứ
Kẻ ở, tù đày khổ nhục giam
Xuống ngựa thân tàn theo vận nước
Lên voi hống hách được làm quan
Thời cơ chiếm đoạt tranh nhau cướp
Nhà cửa, đất đai, thuộc kết vàng !
*
Nhà cửa, đất đai, thuộc kết vàng !
Quên đi nhục nước, mất giang san
Bán rừng, Hán hoá xây căn cứ
Thuê đất, Tàu phù dựng phố làng
Mật ước Thành đô buông viết ký
Kín lời Hà Nội chịu quy hàng
Đặc khu kinh tế cho thuê đất
Quốc hội thông qua, dân miễn bàn !
*
Quốc hội thông qua, dân miễn bàn !
Luật nào ? Ỷ đảng quyết làm ngang ???
Hay tin trong nước biểu tình chống
Biết chuyện người ngoài điện vấn an
Kích động toàn dân vùng đứng dậy
Hô hào đoàn kết chống quan tham
Lập khu kinh tế giao cho giặc
Đảng Cọng tay sai bán VIỆT NAM !

 Lê tân Tuyến,
( Đồng hành với người dân trong nước,
mình biểu tình tại nhà
)

Bài này đã được đăng trong Tin Tuc Nội Bộ. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.