Di Bút của K1 Phạm Văn Bổn viết trước phút lâm chung

Thân chuyển đến các bạn lá thư cuối đời của bạn PV Bổn (tôi đánh máy lại theo bản viết tay của Bổn để cho dễ đọc):

LGT: K1 Phạm Văn Bổn, sau một thời gian lâm trọng bệnh, đã vĩnh viễn ra đi về bên kia thế giới vào lúc 7g40 sáng ngày 13 tháng 7 năm 2018 tại bệnh viện Good Samaritan, San Jose, Bắc CA. Có lẽ đã biết trước số phần của mình nên bạn Bổn đã viết sẵn một lá thư gởi cho bạn bè, những người bạn đồng nghiệp và đồng khóa 1-Học Viện CSQG. Bức thư thật là cảm động làm cho mọi người phải suy nghĩ và càng thương nhớ bạn.
NĐT.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bài này đã được đăng trong Tin Tuc Nội Bộ. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.