Tuổi Vào Thu _ Phiến Nguyễn sưu tầm

Bài thơ ” Tuổi vào Thu” được dịch lại từ bài thơ: “Je Croyais Que Vieillir” của Marcelle Panonneau. Bạn Phiến Nguyễn sưu tầm . 

Bài này đã được đăng trong Tin Tuc Nội Bộ. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.