Tuởng nhớ anh Nguyễn Văn Biên/K1 HVCSQG

Để tưởng nhớ anh Nguyễn Văn Biên/K1HVCSQG, đã bị CS hành quyết tại trại tù ở Cả Môn/Kiến Tường.

Một người mà lúc nào cũng đong đầy  tình yêu thương dành cho vợ và con.

Một người bạn mà tôi không bao giờ quên trong tâm tưởng của tôi.

Minh Pham’ via Khoa 1 HVCSQG

Bài này đã được đăng trong Tin Tuc Nội Bộ. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.