Tin Buồn K1 Lê Văn Khiêm đã từ trần

Trân trong thông báo đến quý bạn đồng môn K1 và thân hữu tin buồn:

K1 LÊ VĂN KHIÊM

Pháp Danh: Nguyên Hiền

Sanh ngày 4 tháng 12 năm 1943

Đã từ trần lúc 12:25PM ngày Chủ Nhật ngày 29/3/2020

tại Baton Rouge Louisiana.

Bài này đã được đăng trong Tin Tuc Nội Bộ. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.