Tâm Thư của K1 Đinh Văn Hạp

Thưa cac ban,trong lúc dịch bệnh đang lan truyền cả thế giới đang phải dốc tòan lực để đối phó..!!! Chúng ta lai mất đi hai người bạn thân thương…thật buồn..! Khiêm ở xa chúng ta quá, phải chịu. Nhưng Chi ở gần đây thôi. . . Hiện nay nhà nước đã ban hành lệnh giới hạn tới đa sự giao tiếp xã hội. . .
Chúng ta la những người già, là đối tượng chính mà nhà nước yêu cầu chấp hành lệnh cách ly tại nhà. Chúng ta phải chấp hành nghiêm chỉnh..! Hơn nửa trước đây chúng ta đã từng là những người thi hành và bảo vệ luật pháp quốc gia…! Nên biết làm gì bây giờ. . .?

  Thôi thì để bảo vệ an toàn cho bản thân, cho gia đình và toàn xạ hội, xin các bạn cùng hiệp tâm cầu nguyện cho “bạn ta” k1 Chi và k1 Khiêm được yên nghỉ cõi An Bình.

  Xin chia buồn cùng k1 Tính, chị Khiêm và tòan thể tang quyến về sự mất mát lớn lao nầy.

  Xin cám ơn các đồng môn các khóa  đã bày tỏ tình yêu thương đùm bọc của đại gia đình Hoc Viện CSQG/VNCH . Chúng tôi sẽ chuyển tình cãm thiêng liêng nầy đến Tang Quyến. . ! Mời các bạn vào  web:

  —Gia đinh khoa1 cuu sinh vien si quan Hoc Vien CSQG.

  — Saigon Echo….

  —- Face Book     Ne Du.

      để biết chúng ta đã làm gì với “bạn ta” trong hoàn cảnh nầy.

K1. ĐINH VĂN HAP

Bài này đã được đăng trong Tin Tuc Nội Bộ. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.