ẢNH HƯỞNG CỦA THƠ ĐƯỜNG TRONG THI VĂN VIỆT NAM _ Cóc Khô Sưu tầm

Kính gởi quý lão Cóc tham khảo tài liệu sưu tầm về Thơ Đường Luật của anh Duy Văn (Hà Đình Huy ) Hội Trưởng Hội Cựu SVSQ Học Viện CSQG Bắc Cali cũng là một nhà báo và là một văn nghệ sĩ ở San Jose.

Đọc chơi vui qua ba ngày cấm túc tại gia.
Have a nice day
Cóc Khô

ẢNH HƯỞNG CỦA THƠ ĐƯỜNG TRONG THI VĂN VIỆT NAM

Bài này đã được đăng trong Tin Tuc Nội Bộ. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.