Tâm Thư của K1 Lê Văn Thuận

Hai tháng trước khi hay tin bạn Thuận bị đột quỵ, CNN đã gởi thông báo lên CNN. Hôm nay được tin bạn Thuận đã qua những giây phút hiễm nguy. Dưới đây là tâm thư của bạn LVT.

Cùng quý bạn thân.
Hơn hai tháng qua, tôi bị đột quỵ tim, phải  đưa đi cấp cứu và mổ tim gấp. Ca mổ khá nguy hiểm. Mổ hở, đưa tim ra ngoài, lấy gân từ háng xuống bàn chân để nối 5 ống và thông một ống, sau 5 giờ giải phẩu đưa tim vào nối lại. Sau 10 giờ mới tỉnh. Vì tuổi già, sức yếu nên hồi phục hơi chậm. Hôm nay tôi đã đỡ nhiều tuy  còn yếu, đang tập đi bộ trong nhà. Ngồi ráng gỏ ít chữ tin cho quí bạn hay.

Thân chúc quí bạn cùng gia đình an vui .   THUẬN

thuan

Bài này đã được đăng trong Tin Tuc Nội Bộ. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.