Các bài thơ tưởng niệm tháng tư đen

TPK

Các bài họa:

1. THÁNG TƯ NGHẸN NGÀO

45 năm trước tháng ngày này
Nước mất nhà tan cảnh đổi thay
Dân chúng bốn vùng lâm khốn khổ
Quân nhân cán chinh bị tù đày
Hạ Cờ bỏ súng nuốt buồn tuỉ
Rã ngũ tan hàng ngậm đắng cay
Lớp lớp trai hùng đang chiến đấu
Nghẹn ngào một sớm bỗng buông tay

PHIẾN NGUYỄN

 

2. CŨNG ĐÀNH

Hàng năm cứ đến tháng tư này
Lịch sữ sang trang buồn lắm thay
Mãi nhớ Cộng nô vờ giải phóng
Nào quên dân Việt phải lưu đày
Tượng đài chiến sĩ nằm trơ trọi
Người lính Cộng hòa nuốt đắng cay
Vấn nạn cô vy đâu đổ xuống
Cách ly tưởng niệm khỏi tầm tay ./-

TQN

 3. CỜ RŨ KỶ NIỆM THÁNG TƯ ĐEN

Tháng Tư lại nghĩ nước non này
Hồi tưởng thêm buồn nhục nhã thay
Ngục thất đâu ngờ vung cẳng đạp
Rừng thiêng phải chịu thẳng tay đày
Bao năm “giải phóng”môi còn đắng
Những tháng cầm tù mắt mãi cay
Kỷ niệm treo cờ nghi thức rũ
Chấp hành dịch bệnh giữ vòng tay.

DNN

 

4. CỜ VÀNG PHẤT PHỚI LẠI TRONG TAY 

Năm nay đến dịp tháng tư này
Tổ chức không cho, tiếc lắm thay
Chống dịch phố phường như cỏi chết
Cách ly xã hội giống tù đày
Làm thơ tưởng niệm buồn da diếc
Xướng họa nhớ về hận đắng cay
Chắc chắn rồi đây bịnh sẽ dứt
Cờ Vàng phất phới lại trong tay.

NCV

 

5. NỖI BUỒN NGẬP LỐI

 Nỗi buồn ngập lối, tháng tư nầy
Chỉ một thằng Tàu, hai cuộc thay
Thủa ấy hắn sai Hồ tặc đánh
Giờ đây nó thả rô na đày
Đền đài vắng vẻ lòng thương tiếc
Phố xá u hoài dạ đắng cay
Tội ác Mao, Bình còn để đó
Ngày mai thế giới sẽ ra tay

Cóc QT

6. 30 tháng 4

Vì đâu nên nỗi nước non này
Vẫn khổ vẫn buồn dẫu đổi thay
Mất mát đau thương chưa vợi bớt
Oan khiên uất ức lại đong đầy
Tương tàn thủa ấy sao khốc liệt
Địch họa ngày nay thật đắng cay
Lịch sử sang trang đời sắp tận
Tương lai quá khứ vượt tầm tay

CCR

 

7. TƯỞNG NIỆM

“Tâm thư Tổng Hội” nhắc ngày nầy
Cuối tháng tư đen quốc hận đây
Đảng cướp vét vơ vàng, bạc…của
Cọng nô gieo rắc máu, xương …thây
Hàng thần khốn khổ, tù vô hạn
Dân chúng âu sầu, sống bủa vây
Thương nhớ anh linh vì Tổ Quốc
Hương lòng TƯỞNG NIỆM mãi còn đây

30.4.2020  CÓC BIỂN

Bài này đã được đăng trong Tin Tuc Nội Bộ. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.