Pháo bông mừng Quốc Khánh July 4th tại Seattle

Vì đại dịch Corona Vũ Hán, Lễ Quốc Khánh Hoa Kỳ năm nay nhiều nơi không tổ chức nên không có đốt pháo bông. Mời các bạn xem đốt pháo bông tại Seattle nhé.

(4th of July Fireworks của 4 năm trước. Hi hi)

Bài này đã được đăng trong Tin Tuc Nội Bộ. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.