Các bài thơ mừng bác Nghĩa về hưu

MỪNG BẠN NGHĨA NGHỈ HƯU

Bát tuần xấp xỉ mới rì thai (retired)
Bác Nghĩa già gân thiệt đại tài
Lựu Đạn* tòn teng chưa có lép
Dùi Cui lủng lẳng chắc còn xài
Nhạc tình bay bướm hay ra phết
Thơ cóc chát chua tục kém ai
Thôi nhé từ nay không vướng bận
Vườn nhà bác cứ cuốc lai rai.

* Lựu Đạn là biệt danh của bạn Lê Hữu Nghĩa

CX-NĐT

BÁC NGHĨA RETIRED

Chúc mừng bác Nghĩa đã retired
Đeo đẳng tới nay cũng qúa tài
Cơm áo vững vàng đâu có thiếu
Bạc tiền tích lũy vẫn dư xài
Làm thơ mặn chát không e ngại
Kể chuyện tiếu lâm chẳng ngán ai
Sướng thật từ nay thôi xách bị
Sáng trà chiều rượu nhạc lai rai.

CH-TPK

MỪNG CÓC CHÁT VỀ HƯU

Chúc mừng Cóc Chát đã “rì thai”
Cày cuốc nay xem lão trổ tài
Mấy luống rau xanh canh đủ nấu
Vài con gà nhỏ thịt dư xài
Nhiều khi lẩn thẩn thơ cùng Cóc
Đôi lúc tình tang nhạc nhớ ai
Bụng yếu đành xa lìa chén rượu
Ly trà thoảng khói vẫn lai rai.

CCR

VUI VỚI BÁC NGHĨA

Điền viên vui thú sống khoan thai
Work đến hôm nay có lắm tài (tiền)
Công sức nhiều năm lo tích trữ
Bạc tiền đầy trắp để tiêu xài
Làm thơ chay, mặn hay không tục
Kể chuyện buông đùa chẳng kém ai
Vĩnh biệt mùa đông luôn dậy sớm
Từ đây, phở nóng cứ lai rai

CQT-TP

 TAI HỌA VỀ HƯU

Thúi ruột đây nè : “phở” cấn thai 
Nghỉ hưu nhằm lúc thiệt hao tài
Thăm em ít phút còn dư sợ
Diếm vợ vài trăm hổng đủ xài 
Ăn ốc nhiều người tui đổ vỏ
Nắm đầu một đứa tớ đùn ai  
Chỉ chuyên cận chiến sao bầu được 
Biết chẳng con mình cũng “phỉnh rai” !!!

CÓC CHÁT-LHN

Bài này đã được đăng trong Tin Tuc Nội Bộ. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.