Tâm sự của K1 Tuyên Đinh về Covid-19

Tâm s vi các Bn K1
V
nn Dch COVID-19 Qun Cam.

Tuyên Đinh

My ngày nay, coi TV thy s người chết vì COVID tăng cao, riêng Cali mt s Bnh Vin, ICU = 0 o/o Capacity. (ICU đy ri).

Tôi có hi thăm thng con trai tôi làm vic Qun Cam, được biết my ngày nay: xe Ambulance ch bnh nhân ti Bnh vin nó không nhn, vì hết ch nên c chy vòng vòng.

Người ta khiếu ni, nên bây gi Chính quyn bt buc phi nhn. Do đó Bnh vin phi tìm cách làm thêm camp (lu tm) đ tiếp nhn.

Hi mi xy ra nn dch, Qun Cam người Vit b rt ít, M b nhiu. Hin nay sau hu qu ca “k ngh Thanksgiving” s người b nhim tăng cao, t vong lên cao.

Bây gi s người Vit  thuc Quân Cam b dính rt nhiu. Tr thì lướt qua được, còn c 50 tui tr lên là Nó vt ngc ngư, nhiu người không qua ni .

Riêng thng con trai tôi (làm Bác sĩ chuyên khoa Thn Qun Cam, Bnh Vin Fountain Valley) cũng b dính COVIV-19 hi tháng 8/2020, nay đã kho li và đi làm, bnh nhân COVID thường hay b biến chng suy Thn.

Vài hàng xin chia s vi các bn. Ước mong các bn hu K1 và gia đình được bình an trong mùa Đi Dch này.

K1 Tuyên Đinh.

Bài này đã được đăng trong Tin Tuc Nội Bộ. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.