Khóc Thi Sĩ Tường Linh _ Thơ K1 LVT

KHÓC THI SĨ TƯỜNG LINH

unnamed (1)

Thi huynh từ biệt cõi trần
Thân nhân, thi hữu bội phần xót xa
Cảm thương cảnh thân già đeo khổ
Tuổi hoàng hôn thiếu chỗ ngơi thân
Căn nhà chật lối chen chân
Co ro nằm võng đâu cần giường sang
Lại thêm bịnh sơ gan cổ trướng
Đôi mắt mù gập gượng chân không
Vợ già sớm giúp chiều trông
Tám tư tuổi phảỉ chăm chồng chín hai
Gặp nhằm lúc thiên tai đại họa
Cô víc tràn thiên hạ điêu linh
Bạn bè thi hữu thân tình
Xót thương đành đoạn làm thinh mà buồn
Huynh để lại suối nguồn thi tứ
Nỗi niềm thơ tình tự quê hương
Đi mô rồi cũng vấn vương
Vườn cam quê ngoại Đại Bường đơm hoa
Thuyền sông Thu tà tà nhẹ lướt
Ngược dòng về Trung Phước quê cha
Tình thơ đất Quảng bao la
Lướt qua vài ý gọi là nhớ huynh
Cầu thi sĩ TƯỜNG LINH linh hiển
Chứng hương lòng đưa tiễn người đi
Về nơi thanh tịnh vô vi
Trần gian gởi lại vần thi nhớ đời.

Orlando ngày 7.2.2021

ĐẠT NHÂN

Bài này đã được đăng trong Tin Tuc Nội Bộ. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.