Chúc Xuân Tân Sửu _ Phiến Nguyễn

 CHÚC XUÂN TÂN SỬU

Buồn vui Canh Tý đã qua rồi
Tân Sửu xôn xao rộ̣n đất trời
Đồng đội đồng môn hoài tưởng nhớ
Bạn bè thân hữu mãi trông vời
Nhìn về dĩ vãng mong đồng cảm
Hướng tới tương lai ước hợp lời
Cầu chúc người người An Phước Lạc
Thanh bình Hạnh Phúc khắp muôn nơi

Phiến Nguyễn

Bài này đã được đăng trong Tin Tuc Nội Bộ. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.