Miền Nam Việt Nam Trước 1975

Tưởng Niệm Quốc Hận 30/4 1975 chúng ta hãy lắng lòng nhìn về quê hương đầy ắp những kỷ niệm khó quên qua các ca khúc buồn da diết.
(Video từ trên Youtube)

Bài này đã được đăng trong Tin Tuc Nội Bộ. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.