Tâm Thư của NT Trần Minh Công

TÂM THƯ CỦA NT TRẦN MINH CÔNG
ĐỀ NGHỊ GIẢI QUYẾT CÁC VẤN ĐỀ
LIÊN QUAN ĐẾN WEBSITE HV- CSQG

2.logo_Hoc_Vien cut

Thưa quý vị Giáo Sư, cựu Giảng sư và các bạn Cựu SVSQ Học Viện CSQG-VNCH :

Trong mấy ngày gần đây tôi đã nhận được emails nhận đinh và góp ý của  một số bạn cựu SVSQ/HV-CSQG liên quan đến Website HV-CSQG. Vì từ trước tới nay vấn đề này chưa được đặt ra nên có bạn đã lập một Egroup để liên lạc giữa thân hữu và đồng môn như bạn Dư Quang Nê K6. Bạn Nguyễn Văn Diệp K3 lập một Website – HV-CSQG cũng vì mục đích trên . Tôi không biết còn có egroups hay websites nào khác liên quan đến HV-CSQG hay không.

Qua những emails trao đổi trên NET, nay hầu như đa số đều đồng ý là chúng ta cần có  một Website chính thức chung cho các thành viên đã từng liên hệ đến HV-CSQG gồm các Giảng Sư, SQ Cán Bộ, Nhân viên và nhất là các SVSQ đã từng tốt nghiệp hay tu nghiệp tại HV. Mục đích là để chúng ta có một nơi chung để ghi lại lịch sử của Lực Lượng CSQG trong đó có lịch sử và sự hình thành của HV-CSQG (Cảnh sử mà Tổng Hội đã phát hành 2 năm trước đây). Cũng là nơi để chúng ta trao đổi và ghi lại những thành quả, kinh nghiệm phục vụ đất nước để mọi người trong và ngoài LL/CSQG biết rõ hơn về LL-CSQG mà chúng ta đã hãnh diện phục vụ. Cũng là nơi để con cháu chúng ta và các thế hệ sau này biết rõ về vai trò và trách nhiệm của LL-CSQG trong lịch sử của đất nước…

Tôi rất cám ơn những quan tâm và ý kiến mà một số khá đông các bạn đã chia sẻ với cá nhân tôi và với các đồng môn khác trên NET. Trong một tập thể lớn như tập thể HV-CSQG dĩ nhiên chúng ta có nhiều nhận định và ý kiến khác nhau. Nhưng chúng ta cùng đồng ý là nên có một Website chung cho mọi thành viên HV. Và đây sẽ là tiếng nói chính thức cho Học Viện-CSQG-VNCH.

Tôi đã tham khảo ý kiến với chiến hữu Trần Quan An là Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị của Tổng Hội và đã từng là Trưởng Đoàn Giảng Sư của Học Viện một thời. Chúng tôi cùng đồng ý là những phương thức kết nối anh em trước đây (trước tháng 3/2021) là sáng kiến tốt của một số bạn. Những chi tiết quá khứ dù chúng ta đồng ý hay không bây giờ cũng không nên bàn tới nữa. Bây giờ là lúc nên chung sức để tạo một ngôi nhà mới (Website chính thức) cho Học Viện. Đề nghị của K3 Thái Văn Hòa kêu gọi Đại Diện Các Khóa găp nhau để góp ý và thảo luận thực hiên một Website chung và chính thức cho HV là một ý kiến hay và hợp lý. Việc nhờ K1. Nhữ Đình Toán là người đã có kinh nghiệm điều hành Website cũng là một ý kiến đáng lưu tâm. Tôi tin rằng chúng ta sẽ có sự tiếp tay của TS. Trần An Bài ,  một vị Giảng sư khả kính đã rất yêu thương HV , với nhiều bài viết giá trị liên quan đến ngành CSQG. Bài vở của các cựu SVSQ khác cũng sẽ làm phong phú website chung của chúng ta. Tôi chắc các bạn K3.Nguyễn Văn Diệp và K6.Dư Quang Nê và nhiều bạn khác nữa cũng sẽ vì Danh Dự chung của HV mà  tiếp tay trong nỗ lực chung này.

Bạn Trần Quan An và cá nhân tôi rất mong ý kiến của chúng tôi được các bạn cứu xét. Chúng ta có thể có nhiều ý kiến khác nhau nhưng chỉ có một Danh Dự chung của Học Viện cần được phát huy và bảo vệ.

Thân chào và cầu chúc An Lành đến tất cả các bạn và gia đình.

Thân kính,
Trần Minh Công.

HV-CSQG.

Bài này đã được đăng trong Tin Tuc Nội Bộ. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.