XƯỚNG HỌA 1: THẤY GÌ?

THƠ ĐƯỜNG CÓC K1
TƯỞNG NIỆM NGÀY QUỐC HẬN
BÀI XƯỚNG SỐ 1
30-4a

Xướng:  THẤY GÌ

Bốn sáu năm rồi thôi chiến chinh
Mà sao nước Việt vẫn điêu linh
Công Nhân lên tiếng đi lao lý
Duy Thức giải bày vào ngục hình
Tuổi trẻ đắm chìm nơi thác loạn
Cao niên an phận chốn linh tinh
Nhân dân “làm chủ” nghe đầy tớ !
Nhà nước chuyên quyền Đảng thuyết minh

TQN.

GC: *Công nhân: người lao động và là Lê thị Công Nhân
*Duy thức: nhà trí thức và là Trần Huỳnh Duy Thức

Họa 1: 46 NĂM NHÌN LẠI

46 năm rồi dứt chiến chinh
Quê hương đất nước vẫn điêu linh
Hòa bình những tưởng thôi ly tán
Thống nhất mà sao lắm ngục hình
Giải phóng dân nam tù cải tạo
Lọc lừa giặc bắc lũ hồ tinh
Xạo Hoài Chúng Nó đang cai trị
Đảng của lão già râu chí minh.

CX

Họa 2: MONG SAO

Đã nói qua rồi buổi chiến chinh
Nhưng mà sự thật vẫn điêu linh
Khoan hồng giả tạo bằng lao lý
Nhân đạo rêu rao dấu ngục hình
Đất nước khổ đau vì đảng cộng
Quê hương tan nát bởi yêu tinh
Mong sao thời vận xoay vần lại
Dẹp hết tập đoàn quỷ chí minh.

CN

Họa 3: BỊP

Nhìn về quá khứ, cuộc trường chinh
Cộng sản vô thần, chẳng hiển linh
Hưu chiến đầu xuân, chưa ráo mực
Tấn công ngày Tết, hiện nguyên hình
Bôi son Lê Duẩn che lừa dối
Trát phấn Ông Hồ bịa cứu tinh
Nửa thế kỷ gần: dân chịu khổ
Cũng vì độc đảng, óc vô minh

Cóc QT-TP

 Họa 4: THÁNG TƯ BẤT HẠNH

Tháng tư buồn tủi cảnh vênh chinh
Chính nghĩa thua phường lũ cá linh
Đất nước tiêu điều theo chiến cuộc
Quê hương rối loạn trước tình hình
San bằng đoạt của như bầy sói
“Giải phóng” hôi vàng giống quỉ tinh
Quốc hận muôn đời không thể xóa
Đợi chờ mau xuất đấng anh minh.

DNN (Quốc Hận 30//04/2021)

Họa 5: ĐẤT NƯỚC TÔI

Đất nước vừa qua cuộc chiến chinh
Lại thêm Cộng sản ách điêu linh
Khi không chụp mũ mang tù tội
Bỗng chốc vu oan phải nhục hình
Chiếm đất hung tàn quân trộm cướp
Giết người bạo ngược lũ yêu tinh
Quan to chẳng thẹn mua bằng giả
Dốt đặc xưng mình bậc trí minh

CCR

Họa 6: BỌN BẤT MINH

Ta vẫn hận hoài thứ viễn chinh
Vào đây giết hại triệu sinh linh
Đày người thua cuộc nơi lao cải
Hành kẻ sa cơ chốn nhục hình
Độc ác tham tàn như qủy sứ
Lưu manh tráo trở giống chằng tinh
Quân nam tôn trọng lời cam kết
Bắc cộng xé rào, bọn bất minh

CH

Họa 7: GIẢI PHÓNG

Giải phóng miền Nam hết chiến chinh
Ngụy quyền cải tạo sống điêu linh
Gia đình chia cách buồn thân xác
Con cái phân ly tủi nhục hình
Chính sách mưu thâm quân ác quỷ
Chủ trương độc hại Đảng loài tinh
Việt Nam thuộc hạ Nga, Tàu cộng
Bán nước, buôn người giặc lão Minh.

Tuyến Lê (Sydney)

Họa 8: ĐMCS

Phạm Đồng, Lê Duẩn với Trường Chinh
Đức Mạnh,  Đỗ Mười tới Nguyễn Linh
Pắc Pó lục lâm che hết mặt
Sài Gòn thảo khấu hiện nguyên hình
Ba Đình thúi hoắc thây chồn cáo
Hà Nội hôi rình ổ sói tinh
Mọt nước sâu dân bầy ác bá
Rặc nòi đệ tử lão Hồ Minh.

Cóc Chát

Bài này đã được đăng trong Tin Tuc Nội Bộ. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.