CNN mới đón nhận một thành viên mới

Kính thưa các bạn đồng môn K1. Tưởng rằng nhiệm vụ của Căn Nhà Nhỏ đã chấm dứt sau gần 10 năm sinh hoạt để kết hợp tất cả anh chị em K1 lại với nhau. Nào ngờ hôm nay có một con nhạn lạc bầy vừa tìm về với Đại Gia Đình Khóa 1 Học Viện CSQG.
Đó là bạn THÁI VĂN LÂM. Cựu SVSQ Khóa 1 TSV.

DSC_0018 (2)

DSC_0017DSC_1725Để mình tả vài nết về bạn TVL xem có bạn nào nhớ không nhé. Bạn TVL là một tay trống trong ban văn nghệ của HV khi học khóa 1. Sau khi ra trường bạn TVL được thuyên chuyển về Nha Đô Thành cùng với 40 bạn đồng khóa làm việc trong Đội Tuần Cảnh Hổn Hợp mới được thành lập.

Năm 1975 bạn TVL vượt biện tìm tự do và định cư tại Houston Texas cho đến nay. Con của TVL học chung trường với con trai của bạn Lê Phất Minh. Trong các lần biểu tình chống cộng tại Houston do bạn LPM tổ chức, bạn TVL đều có tham dự. Nhưng bạn không biết và  không sinh hoạt với anh chị em K1 tại Houston. Một dịp tình cờ bạn Thái văn Lâm vào được website Căn Nhà Nhỏ xem và thấy trong mục Happy Birthday tháng 7 có tên của bạn ta. Bạn ta thật bất ngờ và tìm hiểu qua trung gian K Nguyễn Minh Tân ( Ở Vancouver WA). Bạn Lậm xin số email và số phone của mình . Nhờ đó CNN mới bắt được con nhạn nầy cho nó quay về  tổ.
Hồi ở trong Học Viện bạn Thái văn Lâm có chụp một số hình của anh chị em Khóa 1 mà bạn nói chưa thấy trên net nên muốn gởi cho CNN. Khi nào có đầy đũ mình sẽ post lên CNN cho các bạn xem.
Kèm theo đây là số email và số phone của bạn Thái văn Lâm để các bạn có thể gọi hỏi thăm. Nhờ anh trưởng khóa ghi tên bạn Thái văm Lâm vào group khóa 1 để bạn ta có dịp trở lại sinh hoạt cùng chúng ta.

email:  tdoan1945@att.net     phone:   281- 583-5174.

CHÚC MỪNG K1 THÁI VĂN LÂM TÌM VỀ CÙNG GĐ KHÓA 1

Bài này đã được đăng trong Tin Tuc Nội Bộ. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.