Thơ Xướng Họa 3: Tưởng Niệm Quốc Hận 30/4

 TỔ QUỐC TRÔNG CHỜ

Tổ quốc trông chờ bậc trí nhân,
Dang tay xoay chuyển việc cơ trần.
Đưa dân ra khỏi đời tăm tối,
Dẫn nước vươn mình vượt khó khăn.
Chống giặc, Lạc Hồng nêu chính nghĩa,
Diệt thù, Đại Việt vẫn thi ân.
Non sông nguy biến từ phương Bắc,
Hào kiệt ai người đã xả thân?!

CÓC CHAY 

Họa 1: CẦU CHO ĐẤT NƯỚC

Việt Nam trông đợi đấng tài nhân
Xóa sạch lầm than chốn bụi trần
Thầy giáo chuyên hồng tay vứt phấn
Học sinh nhuộm đỏ cổ quàng khăn
Tài nguyên Tổ Quốc trên ban huệ
Cuộc sống dân mình đảng thí ân
Ngóng đợi anh hùng vung kiếm bạc
Diệt trừ tham nhũng ấm phì thân

C/Ươn

Họa 2: Mong

Dân Việt đang cần tài, đức nhân
Một lòng vì nước mặc phong trần
Kiên cường chống lại điều ngang trái
Bất khuất thi gan trước khó khăn
Giặc đỏ hoành hành gây khốn khổ
Anh hùng xuất hiện đáp đền ân
Muôn người nối lại vòng tay lớn
Đạp đổ tà quyền phải xả thân

TQN

Họa 3: SỐ PHẬN

Số phận kề bên lũ bất nhân
Làm sao tránh khỏi chúng xoay trần
Hăm he vũ lực đòi ngăn trở
Khống chế tinh thần tạo khó khăn
Đừng đợi quân Tàu thù hóa bạn
Không mong giặc cướp oán thành ân
May khi trái đất này rung chuyển
Thế sự xoay vần mới thoát thân

CCR

Họa 4: BẬC HIỀN ĐỨC

Khó lắm mới tìm được trí nhân
Trùm chăn bỏ mặc việc cơ trần
Quan tham đồng bọn an vui hưởng
Học giả bạn bè ngại khó khăn
Đất nước trông chờ người chí khí
Quê hương vẫn đợi  kẻ thi ân
Mong sao có được bậc hiền đức
Đứng dậy quên mình để xả thân

CN NCV 

Họa 5: MONG CHỜ

Tổ quốc đang chờ bậc chính nhân
Như tiên giáng thế xuống dương trần
Dẹp tan cường bạo qua nguy biến
Đoàn kết muôn lòng vượt khó khăn
Giặc cộng gây thù bao oán hận
Quốc gia nghĩa khí vẫn thi ân
Ước trời sớm tỏ vầng quang tỏa
Cho đất trời Nam được thoát thân

CX

Họa 6: TRONG TRẠI CẢI TẠO

Chúng bảo: “bọn mày kẻ tội nhân”
Nhưng ta phớt tỉnh chẳng phân trần
Cho dù đày ải đầy kham khổ
Vẫn cố trân mình chịu khó khăn
Lên lớp thì kêu quân phản động
Xuống đồng lại nói đảng ban ân
Ôi chao cộng sản toàn ngang ngược
Tin lũ búa liềm chỉ hại thân

CH

Họa 7: HẾT MONG

Kiếp nầy liệu có được “thành nhân” ?
Hận nước chưa tan giã cõi trần
Mấy độ xuân qua toàn võ miệng
Bao lần hạ đến chỉ cờ khăn
Quê hương chốn đó đành mang nợ
Tổ quốc kiếp nầy hết báo ân
Gởi nắm xương khô nơi đất khách
Còn gì để xả tấm tàn thân !

Cóc Chát 

Bài này đã được đăng trong Tin Tuc Nội Bộ. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.