Thơ Xướng Họa: HẬU BẦU CỮ

Xướng: HẬU BẦU CỬ MỸ

Cờ Hoa bầu cử đã xong rồi
Chiếc ghế tông tông nay đổi ngôi
Bác Bảy núp hầm nhưng vẫn thắng
Ông Trâm xông xáo thế mà toi
Cộng Hòa bại bởi RINO* phá
Dân Chủ thắng nhờ đám RATS** hôi
Thêm Bọn Lờ Mờ ra sức quậy
MAGA đành phải bị thua thôi.

CX
* RINO = Republic In Name Only = Cộng Hòa gỉa hiệu
** RATS = DemocRATS viết tắt ám chỉ giống như lũ Chuột

Họa 1: CHỜ COI

Coi vậy mà chưa phải đã rồi
Biden hổng chắc vững trên ngôi
Lơ ngơ xe cộ thường đi đứt
Lụm cụm cầu thang dễ chết toi
Chức tước gian manh bằng kế bẩn
Thanh danh ô uế tựa bùn hôi
Lưới trời lồng lộng không sao thoát
Ác báo thế nào cũng thấy thôi .

Cóc Chát

 

Họa 2: KỲ THỊ CHỦNG TỘC

Kỳ thị ngang nhiên thấy rõ rồi
Chúng mình đâu có lấn dành ngôi
Ra đường lạng quạng hung thần đánh
Dạo chợ lang thang chúng chém toi
Cảnh giác tầm nhìn loài quỉ dữ
Trông chừng hướng ngắm lũ tanh hôi
Phòng thân cẩn thận bà con nhé
Gây sự xin đừng thiệt mạng thôi

C/Ư

Họa 3: CƯỚP CẠN VƯƠNG TRIỀU 

Bầu cử xem như chuyện đã rồi 
Nhưng mà chú Bảy chẳng yên ngôi
Tuổi già đường thẳng đi còn mệt 
Sức yếu cầu thang chạy để toi ?
Chức trọng mưu toan đầu óc bẩn 
Quyền cao xảo quyệt bản thân hôi
Làm sao thoát được lưới trời rộng
Cướp cạn vương triều phải trả thôi

Cóc QT-TP

Họa 4: TIẾC THAY

Tà gian đã thắng nghĩa nhân rồi
Cái Ác giờ đây chiếm đoạt ngôi
Luật pháp ai ngờ bao kẽ hở
Kiện thưa nào biết chỉ công toi
Người khôn vẫn bại tay thằng ngốc
Mãnh hổ đành thua lũ cáo hôi
Công nghiệp tan tành trong phút chốc
Còn chăng nuối tiếc mãi không thôi

CCR

Họa 5: THỜI LOẠN

Trời ơi nước mất nhà tan rồi
Dựng Cụ Bai Đần lên tiếm ngôi
Sắc lệnh luôn tay dương mắt ký
Biên phòng thả cửa mặt mày toi
Ngân hàng dự trữ đem phân phát
Thuế má tu vào ra sức hôi
Hi-tech truyền thông thì tráo trở
Ô là dân chủ loạn đi thôi./-

Cóc Ớt-TQN.

Họa 6: THỎA MỘNG ĐẾ VƯƠNG

Bảy Đần thỏa mộng đế vương rồi
Cướp phiếu đếm gian để đoạt ngôi
Nói trước quên sau đầu lú lẫn
Bước lên té xuống mạng e toi
Ngoại giao nịnh bợ bầy lang sói
Nội trị nuông chiều lũ chuột hôi
Không biết tuổi già còn sức bám ?
Hay là tại vị mấy năm thôi

CH

Họa 7: NÉM BÚT

Bầu cử năm nay chán quá rồi,
Bảy Đần lú lẫn được lên ngôi.
Gian manh kết hợp phường lòi tói,
Xảo trá tiêu lòn lũ mắc toi.
Đáng trách Voi to không gắn bó,
Ghê thay Chuột nhỏ lắm tanh hôi.
Hoa Kỳ đất hứa đâu còn nữa,
Thất chí, nên đành ném bút thôi.

CÓC CHAY

Họa 8: BIÊN GIỚI PHÍA NAM

Biên giới phía Nam lộn xộn rồi
Sau ngày anh Bảy ngự trên ngôi
Huênh hoang nói phét như con vẹt
Tuyên bố ba xàm dễ chết toi
Trong nước dân tình chưa ổn định
Bên ngoài tỵ nạn chực chờ hôi
Mong mau chận đứng đoàn người đó
Mỹ Quốc bình yên, chỉ vậy thôi.

CN-NCV

Bài này đã được đăng trong Tin Tuc Nội Bộ. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.