Thơ Xướng Họa: ĐỪNG ĐỂ VẠ LÂY

Xướng: ĐỪNG ĐỂ VẠ LÂY

 

Kỳ thị chúng mình mắc họa lây
Căn nguyên Vũ Hán dịch lan đầy
Hận căm giềng xóm phường lòi tói 
Thù ghét cận lân lũ phản thầy           
Châu Á chệt Tàu tâm xảo quyệt
Việt Nam Âu – Lạc tính thơ ngây
Kết đoàn chủng tộc cùng nhau sống
Xây dựng Liên Bang Tổ Quốc nầy

C/Ư
 
Họa 1: Chích Vaccine Rồi

Đã chích vaccine đỡ sợ lây
Bởi con vi khuẩn vẫn lan đầy
Đề phòng cẩn thận cần thêm thuốc
Chạy chữa tào lao chọn lắm thầy
Vũ Hán phỉnh lừa quân xảo quyệt
Cận Bình lường gạt kẻ thơ ngây
Mong cho đại dịch qua mau khỏi
Thế giới bình yên dứt bệnh nầy

CN-NCV 

Họa 2: Đề Phòng Họa Lây

Để trừ cúm Chệt độc, hay lây
Hảy chích vaccine đang có đầy
Hận tụi bá quyền như hận quỷ
Yêu người bác sĩ giống yêu thầy
Đề phòng những đứa say say xỉn
Xa lánh mấy thằng ngất ngất ngây
Lạy Đấng toàn năng ban phép lạ 
Xuân về an lạc thế gian nầy

Cóc QT-TP 

Họa 3: Mau Lên Tiếng

Cẩn thận coi chừng bị vạ lây
Cao trào kỳ thị đã lan đầy
Đập đầu Nhật, Việt dù là bạn
Bóp cổ Phi, Hàn bất kể thầy
Thù hận Cúm Tàu sao khờ khạo
Oán hờn Dịch Hán chẳng thơ ngây
Nhanh tay kêu gọi chính quyền mới
Bảo vệ người dân Chủng Quốc này./-

CX

*ke = care

Họa 5: Cạn Lời

Vaccine đã có sợ gì lây
Chỉ sợ trong tim hận ứ đầy
Mạt vận cùng đường mù dẫn lối
Suy vong tận mạng ngốc làm thầy
Hết con Cám nọ mồm gian xảo
Lại lão Đần kia mặt dại ngây
Phải thấy chúng mày tao muốn bịnh
Tụi bay mới thật dịch thời này.

CCR

 Họa 6: Xin Đừng Kỳ Thị

Cũng do Trung Quốc dịch tràn lây
Gây cảnh bi thương chết chóc đầy
Thí nghiệm lưu manh quân dạ sói
Điều hành xảo quyệt lũ băm thầy
Vướng con vi khuẩn nằm lây lất
Lâm bệnh ác nhân thở ngất ngây
Kỳ thị càng lâu nhiều khổ lụy
Góp công xây dựng Quốc Gia nầy.

DNN

 

 

Bài này đã được đăng trong Tin Tuc Nội Bộ. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.