Thơ Tứ Tuyệt Xướng Họa : Thăm Hỏi

Xướng: THĂM HỎI

Đã lâu nhớ quá nói sao vừa !
Covid thuốc ngừa đã chích chưa ?
Cơm nguội còn nhơi hay đã bỏ ?
Vẫn còn có chỗ đứng như xưa ?

Cóc Chát

vaccine-we-can-do-sticker

Các Hồi Đáp:

1.- TRẢ LỜI

Thưa rằng nhớ lắm nói sao vừa
Hai mũi chích rồi yên chí chưa?
Cơm nguội nóng gì cũng ráng sực
Dù ngồi  hay đứng chẳng như xưa.

CX

2.- ????

Giờ đây chẳng biết có còn vừa
Ngọn lửa năm nao tắt thật chưa
Ngồi ngắm hoa xuân trong nắng ấm
Bâng khuâng lại nhớ một thời xưa

CCR

3.- VẪN NHƯ XƯA

Covid rằng mi ác chẳng vừa
Phòng thân đã chích tại sao chưa
Cơm nhà vẫn vậy ăn ngon bữa
Rượu uống cầm chừng khác lúc xưa

ĐNN

4.- DẤU XƯA

Hỏi bạn bao nhiêu mới thấy vừa
Tiêm rồi chích nữa khỏi hay chưa
Nếu mà còn nước minh còn tát
Dù biết dễ gì giống thuở xưa ./-

TQN.

5.- AN TÂM

Hai mũi tớ đây cũng mới vừa
không biết giờ nầy vững hay chưa ?
Nhưng mà cảm thấy an tâm lắm
Nóng nguội cứ nhơi giống thuở xưa

CH

6.-THÁCH ĐỐ

Giận con covid nói sao vừa
Đại dịch tràn lan mầy biết chưa
Hai mũi vaccine tau mới chích
Bây giờ sức khỏe lại  như xưa

CN-NCV

 7.- NHỚ BẠN XƯA

 Lưng chén cơm, canh bụng đã vừa
Thân già như tuổi,lú thì chưa
Ngày qua tâm tưởng chừng khơi lại
Cánh cánh nỗi niềm nhớ bạn xưa

CÓC BIỂN

8.-   TRỞ LẠI XƯA

Covid nay đang giảm mức vừa
Bạn đà tiêm chủng vacime chưa ?
Làm theo khuyến cáo ngành y tế
Hết dịch sum vầy trở lại xưa.

CB

Bài này đã được đăng trong Tin Tuc Nội Bộ. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.