Thơ Đại Dịch Covid

ĐẠI DỊCH COVID-19
virus corona -thailandmedical

Covid tràn lan khắp đó đây
Gây bao tang tóc bởi con nầy
Nay Vaccine  chích hai liều đủ
Hết sợ cô vi đến quấy rầy.

Dù có chích ngừa đủ vaccine
Nhưng đừng vội lấy đó làm tin
Cô-vi biến thể vừa tìm thấy
Trở lại lây lan hại chúng mình

Hãy nhớ đem theo cái khẩu trang
Để cho khắp chốn được bình an
Rửa tay diệt khuẩn thường xuyên nhé
Đừng để lây lan đến họ hàng.

Cầu nguyện ơn trên phổ độ cho
Thế gian yên ổn hết buồn lo
Không còn sợ dịch cô ro ná
Hạnh phúc, an vui khắp mọi nhà.

TT-ncv
(Tháng 4/2021
)

Bài này đã được đăng trong Tin Tuc Nội Bộ. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.