Thơ Xướng Họa K1: Còn Rên Xiết

XướngCÒN RÊN XIẾT

Cuộc chiến Bắc Nam kết thúc rồi
Qua thời lửa bỏng với dầu sôi
Nồi da xáo thịt xương chôn dấu
Huynh đệ hành hình xác thả trôi
Cộng sản thành công nhờ ngoại lực
Quốc gia thua trận bởi đơn côi
Toàn dân nước Việt còn rên xiết
Dưới ách bạo quyền mới cướp ngôi

Cóc QT-TP  

Họa 1Việt Nam Thời Cộng Sản

Việt Nam chinh chiến đã qua rồi
Tham nhũng lại càng nẩy nở sôi
Kẻ thắng tham quyền như gió lộng
Người thua bỏ xứ tựa mây trôi
Quê cha chẳng đất đời lưu lạc
Chốn mẹ không nhà phận cút côi
Dân chủ trá hình đang thống trị
Cũng bầu do đảng để truyền ngôi

C/Ư 

Họa 2: LƯU VONG CA

Tỵ nạn đã lâu chán quá rồi
Sau cơn chinh chiến lửa dầu sôi
Thân mình xứ lạ nhiều cay đắng
Dòng sử quê nhà lắm nổi trôi
Lưu lạc nơi này chưa thích ứng
Tha hương đất khách vẫn đơn côi
Mơ ngày cố quốc vui khai hội
Nước Việt thêm lần được đổi ngôi.

CX

Họa 3: VẠCH MẶT

Tên Huỳnh Tấn Mẫm trốn đâu rồi
Có thấy lòng dân đang sục sôi
Thuở trước vùng lên như mãnh hổ
Bây giờ thin thít giống cứt trôi
Quốc Gia,quậy phá từng bầy đội
Việt Cộng, cam đành chịu cút côi
Còn nhớ Sinh Viên làm Chủ Tịch
Hay quên Cách Mạng chẳng nhường ngôi.

TQN.

Họa 4: THỦA ẤY

Thủa ấy quê hương khổ quá rồi
Đôi bên quốc cộng hận trào sôi
Tương lai mù mịt đời vô định
Ước vọng phai nhòa sống nổi trôi
Bom đạn lắm : nhà tan cửa nát
Chiến tranh dài : mẹ góa con côi
Đến khi kết thúc hòa bình lại
Là lúc tự do đã mất ngôi

CCR

Hoa 5: MẸ VIỆT NAM ƠI

Mẹ Việt Nam ơi, khổ lắm rồi
Những ngày chinh chiến tợ dầu sôi
Gia đình tan nát đời đôi ngã
Chồng vợ ly tan sống nổi trôi
Kẻ thắng tham lam đời cơ cực
Người thua an phận kiếp đơn côi
Hận vì Minh mập kêu buông súng
Cho lão quy hàng để đổi ngôi.

CN-NCV

Họa 6: CHÓ NHẢY BÀN THỜ

Bốn sáu năm qua nước mất rồi
Tháng tư lại đến hận bừng sôi
Cọng nô cướp cạn reo hồ hỡi
Dân chúng vượt trùng chết nổi trôi
Thất thểu đầu đường bao mẹ góa
Bơ vơ xó chợ bấy con côi
Giặc tràn như lũ mang bùn đỏ
Chó nhảy bàn thờ chểnh chệ ngôi

CB

Bài này đã được đăng trong Tin Tuc Nội Bộ. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.