Tưởng Niệm Quốc Hận 30/4- Thơ CN NCV

TƯỞNG NIỆM QUỐC HẬN 30/4

quochan

Quốc hận lại về nhắc chúng ta
Vì sao bỏ nước để đi xa
Quê hương yêu dấu đành ly biệt
Ruột thắt buồn đau khắp mọi nhà

Thế giới dang tay ra cứu vớt
Đón người tỵ nạn kiếp lao đao
Giúp cho làm lại cuộc đời mới.
Tuy chẳng cùng chung giọt máu đào .

Miền Nam bị chiếm từ ngày đó
Bởi  đảng cộng nô lệ thuộc Tàu
Bán đảo dâng rừng cho giặc Bắc
Quê hương tan nát quặn lòng đau

Tưởng niệm tháng tư quốc hận nầy
Cầu cho cộng đảng khỏi nơi đây
Cờ vàng phất phới Nam Trung Bắc
Dựng lại quê hương đất mẹ gầy.

Th T.ncv

Bài này đã được đăng trong Tin Tuc Nội Bộ. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.