Tháng 4 gọi hồn – Thơ Phien Nguyen

THÁNG 4 GỌI HỒN

 

Tháng tư đốt nến cầu trời

Thắp hương khấn nguyện cho người chiến binh

Một đời vì nước hy sinh

Thác không bia mộ vong linh lạc loài

Núi rừng ôm xác thân trai

Hồn thiêng u ẩn tuyền đài chẳng yên

Trăm năm nguyện ước tơ duyên

Ngàn thu vĩnh biệt nỗi niềm chưa tan

Gọi hồn từ chốn quan san

Sa trường đầu nuí cuối ngàn biển khơi

Tình nầy trọn kiếp không vơi

Tháng Tư Đen đến cầu Trời vọng nhân.

Phiến Nguyễn

 

Bài này đã được đăng trong Tin Tuc Nội Bộ. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.