Yểm Trợ K1 Nguyễn Văn Suốt SOS

THƯỢNG KHẨN

K1 Bửu Hồng cho biết vừa nhận tin từ K1 Bửu ở VN : K1 Nguyễn Văn Suốt bệnh nặng phải vào Nhà Thương và phải giải phẫu.
K1 Bắc Cali Hạp Đinh ,Nghiệp Phan và Nại Trần  xin đóng góp mỗi người 50 (150$) . Xin quý anh chị cho biết con số đóng góp . Bửu Hồng sẽ gọi điện thoại về cho Bửu VN để ứng trước . Sau đó sẽ gởi hoàn lại cho K1 Bửu Hồng lo việc nầy .
Đinh Văn Hạp                    50$00
Phan Quang Nghiep         50$00
Trần Quốc Nại                   50$00
……………………………………
TM K1 Bắc Cali
Hạp+Nghiệp
4/6/2021

Danh Sách yểm trợ Nguyễn Văn Suốt
( cập nhật lúc 10 giờ tối 4/5/2021)

– K1 Bửu Hồng                                             50$00

-K9  Nguyễn Linh                                         50$00

-K1 Đinh Văn Hạp                                        50$00

-K1 Phan Quang Nghiệp                             50$00

-K1 Trần Quốc Nại                                       50$00

-K1 Nguyễn Văn Hải+ Ph.Thị Loan            100$00

-K1 Nguyễn Thị Máy                                    50$00

– K1 Trương Ngọc Mỹ                                  50$00

-K6 Nguyễn Bạch Túc                                100$00

-K3 Thái Văn Hoà                                         50$00

-K1 Nguyễn Văn Vinh                                  50$00

-K1 Nguyễn Thanh Hoàng                           50$00

-K1  Nguyễn công Vinh                                50$00

– K1 Phan Tấn Ngưu                                    100$00

– K1 Lê Hữu Nghĩa                                         50$00

– K1 Lê Phát Minh                                        100$00

– K1 Phan Hữu Nghi                                    100$00

– K1 Lê Quang Phú                                        50$00

– K1 Nguyễn Văn Tăng                                  50$00

– K1 Hồ thị Hoa                                     50$00

– K1 Nguyễn Ngọc Kính                              50$00

– K1 Lê Văn Thao                                         50$00

Tạm Kết: .  .  .  .  .   .   .   .   .   .  .   .   .     1350$00

(Lưu ý: Các bạn không nên gởi check cho BH mà dùng hệ thống ZELLE để gởi, cần gì thì gọi BH)

Bài này đã được đăng trong Tin Tuc Nội Bộ. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.