Cập nhật quỹ yễm trợ K1 Nguyễn Văn Suốt

Theo báo cáo của K1 Phan Quang Nghiệp lúc 11:50AM và Trưởng K1 lúc  6:00PM ngày 18/6/2021 về quỹ yễm trợ cho K1 Nguyễn Văn Suốt cho biết có tất cả 113 MTQ đã giúp với số tiền tổng cộng là $7,300.00.p4 new

Bài này đã được đăng trong Tin Tuc Nội Bộ. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.